Newsletter

Napady astmy mogą mieć różne nasilenie. Niektóre są prawie niedostrzegalne, a te najcięższe mogą prowadzić nawet do zagrożenia życia. Chorzy na astmę powinni nauczyć się rozpoznawać ciężkie napady astmy, aby właściwie na nie reagować i zawsze korzystać z pomocy lekarza.

Objawy wymagające pilnej konsultacji lekarskiej:

Czy wiesz, że...

Polska zalicza się do krajów, gdzie współczynnik śmiertelności z powodu astmy jest niepokojąco wysoki i wynosi 5-10 przypadków na 10 tys. chorych. Jest to jeden z najwyższych współczynników w Europie.*

*źródło: WHO - Światowa Organizacja Zdrowia, www.who.int